TUNGMETALLER

TUNGMETALLER (l. grøn).png

Tungmetaller udgør en del af de universelle analyser i Lærkemærkets certificeringsprogram, da visse tungmetaller, selv i lave koncentrationer, kan have sundhedsskadelige konsekvenser. Tungmetaller er naturlige elementer, som betyder, at de forekommer naturligt i miljøet, - de ophobes i vand, jord og forurenede fødevarer, men kan også findes i landbrug, industriel praksis og fremstilling. Tungmetaller kan derfor ikke 100% udelukkes fra fødevarer og kosttilskud, og man arbejder derfor med grænseværdier for at begrænse indholdet, så det skader mindst muligt.

 

De mest betænkelige tungmetaller i fødevarer og kosttilskud er arsen, bly, cadmium og kviksølv, fordi de ophobes i kroppen og ofte kan have varige meningsfulde konsekvenser, - især hos børn.

 

33

As

ARSEN

ARSEN

Arsen består både af organiske og uorganiske arsenforbindelser. De organiske arsenforbindelser giver ikke anledning til sundhedsmæssige problemer, hvorimod visse uorganiske arsenforbindelser er forbundet med sundheds-skadelige konsekvenser. Uorganiske arsenforbindelser er påviste som kræft-fremkaldende (bl.a. lunge- og hudkræft) for mennesker, og problemet er, at det findes overalt i jord og grundvand, hvilket er derfor, der er lovpligtige grænseværdier for indholdet af arsen i vores drikkevand og visse fødevarer. 

 

BLY

Lærkemærket har fokus på at reducere din eksponering af bly i kosttilskud, da bly er et skadeligt og giftigt tungmetal både i mindre og større mængder. Bly kan ophobes i vand, jord og forurenede fødevare, men bruges også i mange industrielle processer. Videnskabelige undersøgelser har vist, at bly er forbundet med flere sundhedsskadelige konsekvenser hos børn: I værste fald kan blyforgiftning påvirke hukommelse og læring hos børn, og forårsage forstyrret vækst og nyreskade.

82

Pb

BLY

 

48

Cd

CADMIUM

CADMIUM

Cadmium er et tungmetal, der findes i miljøet dels som en naturlig forekomst og dels fra industriel aktivitet og anvendelse i landbruget, fx kunstgødning, kulfyring og affaldsforbrænding. Fødevarer, herunder kosttilskud, er den største kilde til cadmium for ikke-rygere, da planter såsom grøntsager, kornprodukter, oliefrø og kerner optager cadmium gennem deres rødder. Cadmium er farligt at indtage i store mængder, da stoffet ophobes i lever og nyrer gennem mange år, hvilket er grunden til, at belastningen især ses hos ældre mennesker.   

 

KVIKSØLV

Kviksølv er ligeledes et tungmetal, der kan forekomme naturligt i miljøet, men som også findes grundet forurening, landbrug samt industriel praksis og fremstilling (fx nedfald af vulkansk aske og kulfyrede kraftværker samt forarbejdede fødevarer). Enhver mængde kviksølv kan være skadelig for udviklingen af hjernen og centralnervesystemet. Videnskabelige undersøgelser peger på, at små børn og fostre er de mest følsomme for eksponeringen af kviksølv. Derfor bør også gravide og ammende kvinder være opmærksomme på deres indtag af metallet. For den almindelige befolkning er det indtaget af kviksølv over længere perioder, som er vigtigt, og ikke indtaget i det enkelte måltid.

80

Hg

KVIKSØLV

LÆRKEMÆRKET LÆGGER SIG FORAN LOVGIVNINGEN

Kosttilskud med Lærkemærket, opfylder krav, der ligger foran lovgivningen. Kravene udgøres af det, som vi kalder certificeringsprogrammet.

Certificeringsprogrammet er hermed mere striks end lovgivningen.