MIKROBIEL KONTAMINERING

Test for mikrobiologisk vækst udgør en del af de universelle analyser i Lærkemærkets certificeringsprogram. Når en produktion af kosttilskud ikke lever op til kvalitetskravene sundhedsmæssigt eller holdbarhedsmæssigt, er det forbundet med store omkostninger. Vækst af uønskede mikroorganismer er ofte årsag til, at et produkt ikke har en acceptabel kvalitet i hele holdbarhedsperioden. De uønskede bakterier kan være nogle, der blot påvirker produktets ydre kvalitet (udseende, lugt og smag) - men de kan også være sygdomsfremkaldende. Sygdomsfremkaldende bakterier kan oftest hverken ses, lugtes eller smages, men kan forårsage sygdom hos mennesker, hvis de findes i et vist omfang eller har dannet toksiner (giftstoffer).

MIKROBIOLOGISK VÆKST (grøn).png

UØNSKET FORURENINGER

Under fødevarefremstillingsprocessen kan naturligt forekommende, men uønskede forureninger indføres i det færdige produkt. Disse forureninger er potentielt sundhedsfarlige og kan reduceres eller elimineres gennem strengere leverandør- og kvalitetssikringsprogrammer.

Mikrobiel kontaminering afhænger af mange forskellige forhold og kan variere fra produkt til produkt.  Mikrobiel kontaminering i kosttilskud kan grundlæggende forekomme grundet:
 

  • Naturlige omgivelser/miljø -  fx at råvarer ikke er af tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet

  • Produktionsmiljøet - fx ikke fremstillet under tilfredsstillende hygiejniske forhold

  • Ukorrekt opbevaring - fx ukorrekt opbevaring af råvarer/ingredienser eller færdigproduktet

 

AFLATOKSINER

Aflatoksiner er svampegiftstoffer, som findes i produkter, der er dyrket under tropiske eller subtropiske forhold, fx. nødder, tørrede figner, korn og krydderier. Du kan blive udsat for aflatoksiner ved at spise mad eller drikkevarer, som er forurenet med disse.

 

Aflatoksiner er kræftfremkaldende og genotoksiske, hvilket betyder, at det kan forårsage ændringer i DNA.  Indtaget af stofferne bør derfor være så lavt som mulig.

Mikroskop

LÆRKEMÆRKET LÆGGER SIG FORAN LOVGIVNINGEN

Kosttilskud med Lærkemærket, opfylder krav, der ligger foran lovgivningen. Kravene udgøres af det, som vi kalder certificeringsprogrammet.

Certificeringsprogrammet er hermed mere striks end lovgivningen.