MÆRK DIT KOSTTILSKUD

LÆRKEMÆRKETS KVALITETSKONTROL

 

LÆRKEMÆRKET LÆGGER SIG FORAN LOVGIVNINGEN

 

De fleste certificeringsprogrammer består af annoncerede kontrolbesøg hos producenter for at se fremstillingsprocesser, tilstrækkelig dokumentkontrol og kvalitetssikringsprocesser. Hos Lærkemærket er vi af den overbevisning,  at dit kosttilskud skal leve op til dine forventninger om indhold og renhed, uanset om du køber til dig selv eller din familie.

Hos Lærkemærket er vi stolte over, at være den eneste uvildige tredjeparts-certificering i Europa, der kræver test af de færdige produkter. Det betyder, at vi tester nøjagtig de samme produkter, som du har stående hjemme på køkkenbordet og i skabene.  

 

Kosttilskud med Lærkemærket, opfylder krav, der ligger foran lovgivningen. 

Lærkemærkets certificeringsprogram udgøres af både universielle- og produktspecifikke analyser.

Eucalyptus 2 (fritskrabet).png

UNIVERSELLE ANALYSER

Universielle analyser anvendes ved alle produkter 

og omfatter:

Verificering af deklareret indhold

Tungmetaller

Mikrobiologisk vækst

PRODUKTSPECIFIKKE ANALYSER

Produktspecifikke analyser anvendes til analyse af specifikke produkter eller råvarer, og omfatter:

Dioxiner og furaner m.m, som testes specifikt ved fiskeolie

Bisphenol A, som testes specifikt ved proteinpulver

Dopingstoffer og -stimulanser, som kan testes ved kosttilskud markedsført til atleter. 

(OBS! Det er valgfrit om producenten vil teste for dopingstoffer- og stimulanser, og det anses derfor som et tillæg til Lærkemærkets Certificeringsprogram.)

ANBEFALET DAGLIG DOSIS

Lærkemærkets certificeringsprogram bygger på grænseværdier fastsat ud fra, hvor meget der må være i hver enkelt dosis.
Når vi snakker om doser, så refererer vi til den anbefalede daglige dosis af et kosttilskud.

 

Det kan fx. være multivitamintabletter, hvor der står, at den anbefalede daglige dosis er 1 tablet, eller det kan være fiskeoliekapsler, hvor den anbefalede daglige dosis er 3 kapsler. 

Post2.png

FAKTA OM REGULERING AF KOSTTILSKUD

Et kosttilskud er en fødevarer og er defineret som en koncentreret kilde til næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som sælges i dosisform, fx kapsler, pastiller, tabletter, piller eller andre lignende former. Kosttilskud er, med andre ord, et ernæringsmæssigt tilskud, der har til formål at supplere den almindelige kost.

 

I Europa er kosttilskud reguleret i forhold til fødevarelovgivningen og produkterne skal, ligesom almindelige fødevarer, derfor overholde EU krav til eksempelvis produktion/hygiejne, tilsætningsstoffer, nye fødevarer, anprisninger osv. Kosttilskud markedsført i EU er reguleret i forhold til EU’s ”Kosttilskudsdirektiv” og alt efter, hvilket land kosttilskuddet sælges i, kan der være yderligere nationale særregler. 

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der kontrollerer og fører tilsyn med kosttilskud.  Fødevarestyrelsen har ingen retningslinjer for, at produktion af kosttilskud skal kontrolleres ved førstkommende kontrolbesøg – hverken ved ordinære eller opfølgende besøg.

LÆRKEMÆRKETS CERTIFICERINGSPROGRAM

 

VERIFICERING AF DEKLARERET INDHOLD

Måling af de vigtige aktive ingredienser i produktet.

EKSEMPEL

Et kosttilskud er mærket med et indhold på 10 µg vitamin D pr. anbefalet daglig dosis.

I følge Lærkemærkets tolerancer bør den målte værdi af vitaminer, ved kontrol, ligge inden for en tolerance på -10 % / + 50 % af den deklarerede værdi. 

Med udgangspunkt i de deklarerede 10 µg vitamin D, fås følgende tolerancer:

Nedre tolerance: 10 - (10 x 0,1) = 9 µg

Øvre tolerance: 10 + (10 x 0,5) = 15 µg

Toleranceintervallet er dermed 9 - 15 µg vitamin D.

10_µg_deklareret_indhold.png

TUNGMETALLER

Farlige kemikalier som er forbundet med kræft, neurologiske skader og reproduktionsskader.

 

VOKSNE

BØRN

GRAVIDE, AMMENDE & SPÆDBØRN

EKSEMPEL 1

Et kosttilskud, som er markedsført til voksne, er angivet med en anbefalet daglig dosis på 1 tablet. En tablet vejer 1 g.

I følge Lærkemærkets grænseværdi for bly på 3 µg/g med et maksimum på 5 µg/dosis, kan den tilladte mængde af bly i tabletten beregnes:

3,0 µg/g x 1 g = 3 µg

 

 Da 3 µg bly ligger under den maksimale tilladte mængde bly på 5 µg/dosis og overholder derved Lærkemærkets grænseværdi. 

EKSEMPEL 2

Et kosttilskud, som er markedsført til voksne, er angivet med en anbefalet daglig dosis på 2 tabletter. En tablet vejer 2 g. 

I følge Lærkemærket grænseværdi for bly på 3 µg/g pr. dosis med et maksimum på 5 µg/dosis, kan den tilladte mængde af bly i tabletterne beregnes ved 3,0 µg/g x 4 g = 12 µg

 

Da 12 µg bly overskrider den maksimale tilladte mængde på 5 µg, anvendes den maksimale tilladte mængde på 5 µg/dosis, uanfægtet vægten af den anbefalede daglige dosis. 
 

MIKROBIOLOGISK VÆKST

Alle råvarer indeholder i større eller mindre grad bakterier, der kan ødelægge dit kosttilskud eller forårsage sygdom. Det er derfor vigtigt, at holde øje med mængden af bakterierne.

 

AFLATOKSINER

EKSEMPEL 1

Et kosttilskud, som indeholder både C-vitamin, zink og ekstrakt af gingo biloba vil klassificeres som en kategori 2, idet kosttilskuddet både indeholder vitamin, mineral og ekstrakt af droge.  

 

EKSEMPEL 2

Et kosttilskud, som indeholder både C-vitamin og zink vil klassificeres som en kategori 1, idet kosttilskuddet både indeholder vitamin og mineral. 

 

EKSEMPEL 3

Et kosttilskud, som er markedsført til voksne, skal overholde grænseværdierne for aflatoksiner fastsat for voksne:

 

Total B1 + B2 + G1 + G2:   20 μg/kg 

Total B1: 5 μg/kg 

BISPHENOL A

Bisphenol A er et stof, som skader fertiliteten og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. 

 

EKSEMPEL 1

Et proteinpulver er angivet med en anbefalet daglig dosis på 25 g. I følge Lærkemærket er grænseværdien for Bisphenol A i proteinpulver 4,9 u/dosis. Det vil sige, at den maksimale tilladte mængde BPA i den anbefalede daglig dosis på 25 g er 4,9 ug.

Bemærk, at grænseværdien for Bisphenol A er uafhængig af mængden (g) på den anbefalede daglig dosis. 

DIOXINER, FURANER M.M.

PCB (polychlorerede biphenyler), dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

 

VOKSNE

BØRN

GRAVIDE, AMMENDE & SPÆDBØRN

EKSEMPEL 1

Et kosttilskud indeholdende fiskeolie, som er markedsført til voksne, er angivet med en anbefalet daglig dosis på 3 kapsler. En kapsel vejer 2 g, svarende til en daglig dosis på 6 g.

I følge Lærkemærkets grænseværdi for dioxiner, furaner m.m. er den samlede maksimale tilladte mængde på 14,3 pg/dosis. Det vil sige, at den maksimale tilladte mængde for dioxiner, furaner m.m. er 14,3 pg for en daglig dosis på 3 kapsler (6 g).

EKSEMPEL 2

Et kosttilskud indeholdende fiskeolie, som er markedsført til voksne, er angivet med en anbefalet daglig dosis på 2 kapsler. En kapsel vejer 1  g, svarende til en daglig dosis på 2 g. 

I følge Lærkemærket grænseværdi for dioxiner, furaner m.m. på 14,3 pg/dosis. Det vil sige, at den maksimale tilladte mængde for dioxiner, furaner m.m. er 14,3 pg for en daglig dosis på 2 kabler (2 g)
 

Bemærk, at grænseværdien for dioxiner og furaner m.m. er uafhængig af mængden (g) på den anbefalede daglige dosis. 

LÆRKEMÆRKET PRODUKTER MÅ IKKE INDEHOLDE

Der er nogle ingredienser, som vi aldrig tillader i kosttilskud. For at blive certificeret skal produktet risikovurderes. Til det skal der bruges alle tilgængelige oplysninger om ingredienser og urenheder i produktet. 

BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (BHT)

Butylated hydroxytoluene (BHT) er en antioxidant. BHT er lovligt at anvende som tilsætningsstof i fødevarer herunder kosttilskud. Men det har vist hormonforstyrrende effekter i dyreforsøg, og er derfor mistænkt for at kunne være hormonforstyrrende. BHT kan også være nævnt som E 321 når det findes i fødevarer. 

Lærkemærket tillader ikke indhold af BHT i kosttilskud, hverken kosttilskud markedsført til børn eller voksne.