DIOXINER & FURANER M.M.

Test for dioxiner & furaner m.m., som testes specifikt ved fiskeolie udgør en del af de produktspecifikke analyser i Lærkemærkets certificeringsprogram.

Dioxiner (polychlorerede dibenzo-para-dioxiner og dibenzo-fuaner) og dioxinlignende PCB’er (polychlorerede biphenyler) er miljøgiftstoffer, der omfatter en gruppe af nærtbeslægtede klorholdige organiske forbindelser, som primært dannes ved forbrænding af bl.a. affald. De spredes via luften til det omgivende miljø og ophober sig i visse fedtholdige animalske fødevarer og fisk. Vi danskere bliver især udsat for dioxiner fra kosten gennem indtag af fedt fra fisk og kød samt mejeriprodukter. Det er antaget, at mere end 90%  af belastningen med dioxiner og dioxinlignende stoffer kommer fra disse fødevarer.

DIOXINER (l. lilla).png

DIOXINER & DIOXINLIGENDE PCB'ER I FØDEVARER

Det er vigtigt, at dit indtag af dioxiner, furaner og dioxinlignende stoffer holdes så lavt som muligt, da selv meget lave belastninger kan virke hormonforstyrrende. Dioxin i små mængder i fødevarer er uundgåeligt,  og problemet med dioxin i fødevarer opstår, hvis mængden bliver for høj og indtages over en længere periode. 

Det er påvist at forhøjet indtagelse af dioxin i længere tid resulterer i øget risiko for kræft og påvirkning af forplantningsevnen og immunforsvaret. Der er også fundet bevis på, at gravide kvinder med en høj dioxinkoncentration i kroppen har en øget risiko for, at deres børn får nedsat sædkvalitet.

 

Som forbruger bør du kigge efter Lærkemærket, så du er sikker på, at din fiskeolie er testet af andre end fiskeolieproducenten selv. 

LÆRKEMÆRKET LÆGGER SIG FORAN LOVGIVNINGEN

Kosttilskud med Lærkemærket, opfylder krav, der ligger foran lovgivningen. Kravene udgøres af det, som vi kalder certificeringsprogrammet.

Certificeringsprogrammet er hermed mere striks end lovgivningen.