DET STILLER LÆRKEMÆRKET KRAV TIL

 

LÆRKEMÆRKET TESTER

Et kosttilskud skal være mærket med en varedeklaration, så du ved hvad og hvor meget dit kosttilskud indeholder af fx. vitaminer og mineraler. Med Lærkemærket skærpes lovgivningen ved lavere tolerance for den tilladte variation af det deklarerede indhold..

DEKLARERET INDHOLD

Tungmetaller er naturlige elementer og kan derfor ikke 100% udelukkes fra fødevarer og kosttilskud. Derfor måler vi mængden af væsentlige tungmetaller, hvilket er relevant da de er skadelige for kroppen, hvis de indtages i for store mængder.

TUNGMETALLER

Vækst af uønskede mikroorganismer er ofte årsag til, at et produkt ikke har en acceptabel kvalitet i hele holdbarheds-perioden. For at kunne sikre mikrobiologisk sikkerhed analyserer vi dit kosttilskud for tilstedeværelsen af disse skadelige mikroorganismer.

MIKROBIEL KONTAMINERING

Det kemiske stof BPA anvendes i plast-emballager og papir, hvor det i nogen udstrækning kan overføres til fødevarer. Vi analyserer mængden af BPA i dit kosttilskud for at nedbringe risikoen for hormonforstyrrende virkninger

BISPHENOL A
(BPA)

Vi vil gerne være med til at sætte de højeste standarder indenfor fiskeolieindustrien, når det kommer til sikkerhed, renhed og kvalitet. Derfor tester vi din fiskeolie for blandt andet PCB niveau, samt indholdet af andre skadelige stoffer, såsom Dioxin. 

DIOXINER &

FURANER

Kosttilskud kan indeholde dopingstoffer. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på risikoen for at indtage doping i forbindelse med brug af kosttilskud. Vi kontrollerer at dit kosttilskud er testet for et eller flere forbudte dopingstoffer.

DOPING

 

HVAD BETYDER DET, AT VI TESTER FOR FORURENENDE STOFFER OG SÆTTER GRÆNSEVÆRDIER?

Når vi taler om forurenende stoffer i kosttilskud, henviser vi til en kemisk forurening, som kan være skadelig for mennesker. De kemiske forureninger omfatter flere forskellige grupper af stoffer af både miljømæssig- og industriel oprindelse. Forurenende stoffer dækker bl.a over tungmetaller som bly, arsen, kviksølv og cadmium, organiske forbindelser og bisphenol A (BPA), som kan introduceres i kosttilskud ved emballering.

 

Da man gennem indtag af kosttilskud og øvrige fødevarer eksponeres for disse uønskede forurenende stoffer, er det nødvendigt at beskytte os mennesker ved at begrænse niveauerne i fødevarerne. Til det formål fastsætter man grænseværdier. En grænseværdi angiver den højest tilladte koncentration af en kemisk forurening, set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. 

KONTAKT OS

 

+45 60 22 18 09

PÅ HVERDAGE FRA 9-17

SIMONE@CERTIFIEDVITAL.DK

SVARTID MAX 24 TIMER

KIG GERNE FORBI, VI ER MEGET SOCIALE

  • Instagram
  • Facebook

CERTIFIEDVITAL

KØBENHAVN

CVR: 39914506

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED