67756805_2347028972207081_29917370285482

MÆRK

DIT KOSTTILSKUD

 
67756805_2347028972207081_29917370285482

LÆRKEMÆRKET

Lærkemærket er en europæisk mærkningsordning, der gør det nemmere for dig at vælge kosttilskud. Lærkemærket arbejder målrettet på at fremme gennemsigtigheden i markedet for kosttilskud og stiller krav til producenternes kvalitetsstyring og egenkontrol. Arbejdet med kvalitetskontrol er ikke et modefænomen, men en hel essentiel grundpille i Lærkemærket. 

LÆRKEMÆRKETS FILOSOFI

Lærkemærket går ikke på kompromis. 
Lærkemærket lægger sig foran lovgivningen med ekstra skrappe krav til dit kosttilskud. 

VI TESTER, SÅ DU KAN VÆRE HELT ROLIG

Lærkemærket hjælper dig, når du skal vælge kosttilskud, ved at gøre valget enkelt og gennemskueligt. 

Lærkemærket tester alt færdigproduceret kosttilskud, så du lettere kan tage et oplyst valg om dit kosttilskud.

5 gode grunde til at vælge kosttilskud med Lærkemærket:

DU FÅR GENNEMTESTEDE KOSTTILSKUD

DU SPARRER DIG SELV FOR UØNSKEDE FORURENENDE STOFFER

DU STØTTER GENNEMSIGTIGHEDEN PÅ MARKEDET

DU FÅR VERIFICERET INDHOLDET I DIT KOSTTILSKUD

DU FÅR KVALITET & INFORMATION

LÆRKEMÆRKET TESTER 

TUNGMETALLER

TUNGMETALLER

BISPHENOL A (BPA)

BISPHENOL A

MIKROBIOLOGISK VÆKST

MIKROBIEL KONTAMINERING

DIOXINER FURANER

DIOXINER & FURANER M.M.

DOPINGMIDLER

DOPINGSTOFFER

Lærkemærket er underbygget af solid videnskab og forskning til at analysere indholdet i dit kosttilskud. Produkterne bliver testet på verdens førende uafhængige laboratorier for: Tungmetaller, Mikrobiel kontaminering, Bisphenol A,
Dioxiner & Furaner m.m. og Dopingstoffer

Eucalyptus (fritskrabet).png
ARSEN

Uorganiske arsenforbindelser er påviste som kræftfremkaldende (bl.a. lunge- og hudkræft) for mennesker, og problemet er at, det findes overalt i jord og grundvand, hvilket er derfor, der er lovpligtige grænseværdier for indholdet af arsen i vores drikkevand og visse fødevarer.

BLY

Bly kan ophobes i vand, jord og forurenede fødevare, men bruges også i mange industrielle processer. Videnskabelige undersøgelser har vist, at bly er forbundet med flere sundhedsskadende konsekvenser hos børn.

CADMIUM

Cadmium er et tungmetal, der findes i miljøet dels som en naturlig forekomst og dels fra industriel aktivitet og anvendelse i landbruget, fx kunstgødning, kulfyring og affaldsforbrænding. Fødevarer, herunder kosttilskud, er den største kilde til cadmium for ikke-rygere.

KVIKSØLV

Kviksølv er ligeledes et tungmetal, der kan forekomme naturligt i miljøet, men som også findes grundet forurening, landbrug samt industriel praksis og fremstilling. Enhver mængde kviksølv kan være skadelig for udviklingen af hjernen og centralnervesystemet.

MIKROBIEL KONTAMINERING

Vækst af uønskede mikroorganismer er ofte årsag til, at et produkt ikke har en acceptabel kvalitet i hele holdbarhedsperioden. De uønskede bakterier kan være nogle, der blot påvirker produktets ydre kvalitet (udseende, lugt og smag) - men de kan også være sygdomsfremkaldende.

AFLATOKSINER

Aflatoksiner er svampegiftstoffer, som findes i produkter, der er dyrket under tropiske eller subtropiske forhold, fx nødder, tørrede figner, korn og krydderier. Du kan blive udsat for aflatoksiner ved at spise mad eller drikkevarer som er forurenet med disse.

BISPENHENOL A (BPA)

Bisphenol A (BPA) er en organisk kemisk forbindelse, der fungerer som  byggesten i produktionen af visse plastik-typer. Som forbruger udsættes du for bispenol A (BPA) gennem kosten, fordi BPA bl.a. anvendes i  emballage og beholdere (fx konservesdåser, plastbeholdere og metallåg), beregnet til fødevarer, herunder kosttilskud.

DIOXINER & FURANER M.M.

Dioxiner og dioxinlignende PCB’er er miljøgiftstoffer, der omfatter en gruppe af nærtbeslægtede klorholdige organiske forbindelser, som primært dannes ved forbrænding af bl.a. affald. De spredes via luften til det omgivende miljø og ophober sig i visse fedtholdige animalske fødevarer og fisk.

DOPING

Kosttilskud kan indeholde dopingstoffer, som står på Den Internationale Dopingliste, også selvom det ikke fremgår af varedeklarationen. Det er derfor vigtigt, at du som forbruger er opmærksom på risikoen for at indtage doping i forbindelse med brug af kosttilskud.